Bioheizungsbau-Bio kurjava, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, RegGenmbH